• Strona główna
 • O nas
 • Formacja
 • Sł. B. Ks. R. Spiske
 • Aktualności
 • Galeria
 • Kontakt
 • Linki
 • Formacja

  1. K A N D Y D A T U R A

  Trwa minimum 6 tygodni od dnia wstąpienia do Klasztoru. Jest to etap zapoznawania się wstępnego Kandydatki ze Wspólnotą i Wspólnoty z Kandydatką. W tym czasie Kandydatka przygląda się życiu wspólnotowemu i w wolności podejmuje decyzję, czy pragnie wybrać taką drogę życia, modlitwy i pracy.  

  2. P O S T U L A T

  3. N O W I C J A T

  4. J U N I O R A T

  5. F O R M A C J A      P E R M A N E N T N A

  projekt i wykonanie : SerinDesign.pl