• Strona główna
 • O nas
 • Formacja
 • Sł. B. Ks. R. Spiske
 • Aktualności
 • Galeria
 • Kontakt
 • Linki
 • Modlitwy

  Dzięki tajemnicy świętych obcowania możemy zanosić nasze modlitwy do Boga przez wstawiennictwo tych, którzy – jak wierzymy – radują się już trwaniem przed Jego Obliczem: świętych, błogosławionych oraz sług Bożych, czyli osób którym towarzyszy opinia świętości, a których proces beatyfikacyjny jeszcze trwa. 

  Ufamy, że życie i misję sióstr, tak bliskie sercu Sł. B. ks. Robert Spiske, wspiera on nadal swym orędownictwem. A jak wielkim jego pragnieniem było prowadzenie każdego człowieka powierzonego jego duszpasterskiej posłudze do spotkania z Bogiem we wspólnocie Kościoła, tak też wierzymy, że wstawiennictwa swą modlitwą nie odmówi tym, którzy na drogach życia zwracają się do niego o pomoc – rodzinom, dzieciom, młodzieży, osobom rozeznającym swoje powołanie, kapłanom i przygotowującym się do kapłaństwa, wołającym we wszelkiej potrzebie…

  MODLITWA:

  Wszechmogący, wieczny Boże, racz wsławić Twojego wiernego sługę, księdza Roberta Spiske, który tak gorliwie pracował dla chwały Twojego imienia i stał się założycielem nowej rodziny zakonnej sióstr św. Jadwigi.

  Proszę Cię, abym za jego przykładem pomnażał(a) Twoją chwałę przez ducha modlitwy, ofiarną pracę i życzliwość dla bliźnich.

  Za wstawiennictwem sługi Twego, księdza Roberta, udziel mi łaski…, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  projekt i wykonanie : SerinDesign.pl